0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Facility management aneb profesionální správa organizace

Facility management je často zaměňován za správu nemovitostí. Ale o co tedy ve skutečnosti jde? Jedná se spíše o správu organizace/podniku. V rámci optimalizace nákladů využívá odborníky k organizaci čím dál více firem. Využitím mohou společnosti dosáhnout úspor ploch a nákladů ve výši desítek procent. Ať už se jedná o banky, komerční centra, hotely a rezidenční domy, sportovní areály apod. Klient se tak nemusí zatěžovat starostí o fungující zázemí, ale věnovat se naplno pouze předmětu své práce a podnikání. 

Evropa se s pojmem facility management setkala na počátku 90. let. Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, se řadí Velká Británie, skandinávské země, Francie a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. 

Česká republika byla prvním postkomunistických státem, který se v roce 2000 zapojil do sítě facility managerů IFMA. 

Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.“ Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace.“ 

V evropské normě EN 15221 Facility management (ČSN EN 15221), která je základní oborovou normou v celé EU, se uvádí: „Facility management je integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti“. 

Mezi podpůrné procesy můžeme zařadit např. správu ploch, správu a údržbu budov, provoz studijního oddělení, investičního oddělení, akademické samosprávy, správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd. 

Zjednodušeně řečeno jde o profesionálního „správce nemovitostí“ s balíčkem služeb různých oborů za účelem podpory a efektivního provozu a chodu organizace. 

Většina z nich dokáže přizpůsobit své služby individuálním potřebám zákazníků. Stále více firem se zaměřuje na komplexnější služby pro klienty. Vše tak má na starosti jeden manažer, což zákazníkovi ulehčuje správu celé organizace. Pomocí jednoho kontaktu řeší vše od úklidu, servisu klimatizace, vzduchotechniky, topení nebo odvozu odpadu. 

Nejčastější náplň facility managementu

  • provoz, údržba a servis technologických zařízení – zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení
  • záruční a pozáruční servis – zastupování klientů při jednání s třetími osobami
  • revize, odborné technické prohlídky – zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem (např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
  • dálkový monitoring – napojení objektu na systém měření a regulace, dálkové odchytávání poruch, poruchová hlášení atd.
  • nepřetržitá havarijní služba – možnost zamezí vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad
  • činnost PO a BOZP – kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP
  • vedení klíčového hospodářství – evidence klíčového hospodářství, systém generálního klíče

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků