0Kč

Žádné produkty v košíku.

Filtrace průmyslové vody

Není jednoduché navrhnout správnou filtraci vody, která by byla přesně podle potřeby konkrétní aplikace. Proto je nezbytné vzít v potaz všechny okolnosti, které mohou mít na návrh správného filtru vliv, a to kvalitu vstupní vody, požadavky na kvalitu a množství upravené vody, a další specifika konkrétních průmyslových procesů. Proto je výběr správného druhu filtrace složitým úkolem i pro odborníky.

Obecně průmyslové úpravny vody dělíme na:

Úpravu (předběžné ošetření) vody – během úpravy probíhá ozáření, změkčení, odželeznění, degazace, dezodorizace a dezinfekce.

Čištění vody – vlivem fyzikální metody průmyslového čištění se z vody odstraňují příměsi, a to bez použití reagentů. Základem jsou pak různé fyzikální jevy. K této skupině patří: mechanická filtrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a mikrofiltrace.

Metody čištění průmyslových odpadních vod

Strojně – technologická vybavení jsou přizpůsobená pro řadu průmyslových odvětví, jako například potravinářský, papírenský, automobilový, stavební, strojírenský, či energetický průmysl.

Také je možné zařadit i další technologie dočištění, která jsou u konkrétního provozu požadována. Například čištění zápachu, dezinfekce vyčištěných vod, biologické dočištění nebo další sorpční procesy. V dnešní době se vše točí kolem zkvalitnění procesů na odstranění těchto problémů. U většiny procesů lze navrhnout již existující a spolehlivé fyzikálně-chemické technologie, které využívají ionizaci či fotokatalytické oxidace k čištění odpadních plynů.

Průsakové odpadní vody

Tato technologie je navržena specificky, a to dle konkrétního typu skládky. Navíc je čištění skládkových vod většinou kombinací několika technologií, která zabezpečí rafinaci průsakových vod ze skládky. Mimoto respektuje vyčištění průsakové vody na takovou úroveň, aby byly splněny požadavky dle kanalizačního řádu.  

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků