0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

IT Cockpit pro operátora výroby. Interaktivní platformy podporují digitalizaci ve výrobě

Co je to IT Cockpit pro zaměstnance? Pro významného zákazníka společnost Trask vytvořila interaktivní rozhraní mezi IT systémy a pracovníky na produkčních linkách.

“Když Trask tento projekt v roce 2017 zahájil, nikdo z nás netušil, že proces bude trvat celých pět let, a že výsledkem této společné práce bude plně digitalizovaná výrobní hala. Co potřebujete k dosažení takového úspěchu? Cesta začíná sofistikovanou IT architekturou založenou na mikroslužbách a řízení procesů na základě událostí. Naše zkušenosti nás přivedly k uvědomění, že je nutné opustit tradiční přístup, kdy každý IT systém má své vlastní vizuální rozhraní nebo interaktivní obrazovku. Místo toho je potřeba vytvořit pružné řešení umožňující interakci mezi lidmi a různými IT systémy v rámci jedné vizualizační platformy,” říká Analyst/System Architect Trasku Petr Filip.

Chart

Description automatically generated

Obr. 1 – osm klíčových architektonických principů identifikovaných při tvorbě této interaktivní platformy  

Modulární a přizpůsobitelné

Modulární a přizpůsobitelná je interaktivní platformu, která může efektivně poskytovat zákazníkovi nové možnosti – navíc je dodat rychle a za rozumnou cenu. Modulárnost znamená, že sběr dat a jejich zpracování probíhá mimo interaktivní platformu. Tyto úlohy jsou řešeny backendovými mikroslužbami a dlouhodobě existujícími IT systémy, které jsou spjaty s výrobní linkou tak úzce, že je prakticky nelze nahradit.

“Naše platforma využívá low-code a no-code principy umožňující uživatelsky přívětivé přizpůsobení. Řešení poskytuje našemu zákazníkovi možnost upravovat vzhled jednotlivých obrazovek. Zaměstnanci mohou dokonce ovládat, kde se která obrazovka zobrazuje, a to až na úroveň jednotlivých zobrazovacích zařízení podél výrobní linky,” tvrdí Petr Filip z Trasku.

Možnosti a výhody našeho řešení mohou být přiblíženy na onboardingu nového zaměstnance. Na začátku první směny vybere supervizor nejvhodnější typ obrazovky s dalšími instrukcemi, které pracovníkovi usnadní zvládnutí jeho pracovních povinností. Je to jen jedna z mnoha situací, které vedou provozovatele interaktivní platformy k přizpůsobení vzhledu a obsahu obrazovek. Stejně tak mohou být nutné úpravy z důvodu nedostatku dílů, změn ve výrobním procesu apod.

Komplexní přístup

Výrobní průmysl čelí rostoucí komplexnosti produkce v kombinaci s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Efektivní interaktivní/vizualizační platforma může problémy vyplývající z této situace zmírnit. 

“Hnací silou každého vizualizačního úkolu musí být zaměření na proces a jeho podporu. Snaha maximálně využít dostupné zobrazovací plochy nás přivedla k holistickému pojetí vizualizace. O displejích, které mají zaměstnanci k dispozici, uvažujeme jako o celku, kde lze podporu výrobního procesu zajistit prostřednictvím více zařízení. Tento koncept výrazně těží ze stále rozšířenějšího používání mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony nebo chytré hodinky, ve výrobě. Chytré hodinky sice nejsou příliš vhodné pro zobrazování obrázkových pokynů nebo velkých částí textu, jsou ale ideální například pro potvrzení splnění úkolu,” říká expert Trasku Filip s tím, že zaměstnanci mohou dostat instrukce na větší obrazovky a následně potvrzovat splnění konkrétních úkolů na zařízení, které mají stále při sobě.

Sběr dat

Kvůli široké škále používaných komunikačních protokolů může být získávání dat ve výrobě náročným úkolem. Vzhledem k poměrně dlouhé životnosti produkčních linek mohou v jedné výrobní hale pracovat různé generace technologií s různými komunikačními metodami. Politika otevřených výběrových řízení našich zákazníků navíc často vede k zavedení podobných technologií od různých výrobců, což situaci z hlediska sběru dat nijak neusnadňuje.

“Z ekonomického hlediska nedává smysl vyvíjet speciální konektory pro každý typ komunikace. Ideálním řešením je sjednocení komunikace z různých datových zdrojů pomocí mezivrstvy, jako je Kepware. Věříme, že pro efektivní zpracování dat, je nutná jejich agregace a kategorizace dat podle produktů, rolí a pracovišť,” míní Filip.

Co je největší překážkou digitalizace?

Problém často bývá rozpočet. K nastartování digitalizace jsou zapotřebí investice, ovšem tou nejvíc nákladnou položkou není software. Představte si, že máte výrobní linku s 1000 zaměstnanců na směně, kterým chcete poskytovat všechny potřebné informace skrze obrazovky a nositelná zařízení. Takový hardware je pořádnou položkou v rozpočtu.

“Zásadní je zvolit relativně levná zařízení s dostatečnou úrovní bezpečnosti, která lze efektivně nasadit ve výrobních halách. Ve spolupráci s místní technickou univerzitou jsme vyrobili zařízení IoT s dotykovým displejem, které stojí třetinu ceny zařízení, jež náš zákazník používal dříve. Abychom dále zjednodušili podporu těchto zařízení v případě poruchy, vytvořili jsme řešení plug & play. Pokud se zařízení porouchá, bude nahrazeno jiným, pro jehož nastavení bude potřeba pouze stejná IP adresa, kterou mělo to předchozí.  Všechna potřebná nastavení jsou poskytována serverem,” uzavírá Analyst/System Architect Trasku Petr Filip.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků