0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Lidskou ruční práci nelze zcela nahradit, automatizace je jednoznačný trend

Společnost Prestar se specializuje na vývoj, konstrukci a servis automatizovaných linek na výrobu potrubí a celkově na automatizaci a vyšší efektivitu výrobních procesů. Pro své klienty hledá inovativní řešení, která díky moderním technologiím ušetří lidské zdroje. Přesto jednatel společnosti František Horák v následujícím rozhovoru říká, že šikovní mechanici budou zkrátka potřeba vždy. Nic to ale nemění na tom, že automatizace je v průmyslové výrobě v současnosti tématem číslo jedna.

Vaše společnost pomáhá implementovat chytrá řešení a automatizační prvky do výroby, s čím se na vás nejčastěji vaši klienti obracejí a s čím jim dokážete pomoci?

Hlavním tématem v průmyslu je již několik let nedostatek lidí ve výrobě. Z toho se odvíjí zájem snížit potřebu lidské práce v nepřetržitých provozech nebo v sériové výrobě. V mnoha případech chtějí zákazníci nahradit stávající produkční hnízda v provozech jednou výrobní linkou ovládanou z řídícího pultu a ušetřit jak lidskou práci, tak i manipulační časy, zrychlit logistiku ve vlastní výrobě a zvýšit produktivitu výroby.

Přínosem pro zákazníka je zvýšení přesnosti výroby, rychlé přestavení linky na nový rozměr výrobků a sledování statistik vlastní výroby.

O jaké produkty ze segmentu automatizace je největší zájem?

Jde o to, z jakého sektoru průmyslu zájemce o automatizaci přichází. Z výroby oceli je největší zájem o zkvalitnění výroby dle API norem kvality, zvýšení produktivity a snížení fyzické práce. Konkrétně tak nabízíme testovací linky, dělení profilů a trubek na přesné délky a balící linky. Automotive a potravinářství jsou odvětví zejména zaměřena na efektivitu a takt výroby, bez zásahu lidské práce. Tímto směrem se ubírá současný trend průmyslu.

Jaké největší výhody má automatizace výroby například oproti klasické lidské práci a může jí do budoucna zcela nahradit?

Jak jsem již uvedl výše, automatizace nahradí fyzicky namáhavou práci, odstraní pracovní stereotyp a zvýší produktivitu práce. Další výhodou je zvýšení bezpečnosti obsluhy. Pro vystavení CE prohlášení, tj. shodu výrobního zařízení s evropskými bezpečnostními normami, se požadavky každým rokem zvyšují.

Velkou výhodou automatizace je rychlé přestavení linky na nový výrobek, řádově v několika minutách. Další nespornou výhodou automatizace je předávání informací o produkci v reálném čase. To umožňuje rychlou identifikaci případné poruchy linky, u které včasným servisním zásahem snížíme neplánované prostoje.

Myslím si, že klasickou ruční práci nelze v budoucnu plně nahradit. Zruční mechanici a řemeslníci budou vždy potřeba. Někdo musí tyto automatizované linky a robotická pracoviště postavit a uvést do provozu.

Pro automatizovanou výrobu je zcela zásadní kvalitní monitoring a nepřetržitý sběr dat, máte nástroje i pro tento segment?

Zákazníkům nabízíme k našim výrobním linkám různé aplikace v jednotlivých balíčcích, které poskytují mnoho užitečných funkcí.

Balíček H-level+ umožňuje spojení s nadřazenými informačními systémy a zabezpečuje plynulý přenos dat mezi výrobními a informačními systémy. Balíček Data+ umožňuje archivaci dat pro uchování a analýzu v dlouhodobém horizontu. B2B Data+ jsou určena k propojení mezi různými ERP systémy a usnadňuje výměnu dat mezi obchodními partnery. SCADA+ umožňuje monitorování v reálném čase pomocí centrálního rozhraní. Energy+ je zaměřen na analýzu spotřeby energií a optimalizaci výměny pohonů. Tyto balíčky poskytují nástroje pro propojení systémů, sběr a archivaci dat, monitorování a řízení výrobních procesů a analýzu spotřeby energií, čímž přispívají k efektivnímu řízení a snižování nákladů výroby.

Jak vidíte, nabídka možností je široká. Abyste mohli vašim zákazníkům přinášet chytrá řešení, která jim ušetří čas a zvýší efektivitu, je potřeba přicházet stále s novými produkty a mít silný výzkum a vývoj, jak jste na tom v oblasti inovací?

Musím říct, že téměř každá druhá výrobní linka má v sobě určitou úroveň vývoje, protože je většinou dodávána zákazníkům na klíč. Výrobní linka je osazena známými prvky, ale je třeba ji na jednotlivé produkty nově naprojektovat. Proto před uvedením do provozu je každá výrobní linka testována a optimalizována pro dosažení zadávacích parametrů.

Kromě základních strojů, ze kterých se linka skládá, nabízíme našim zákazníkům možnosti rozšíření našich nabídek o nové stroje.

Například pro výrobce ocelových trubek jsme vyvinuli 10-válcový rovnací stroj, který zajistí kvalitní a rychlé vyrovnání válcovaných nebo tažených trubek. Po roce a půl vlastního vývoje a výroby je rovnací stroj nyní v procesu testování, kde si chceme ověřit všechny parametry a mezní zatížení. Oproti konkurenčním rovnacím strojům jsme navrhli také nové prvky automatizace pro ovládání stroje i méně kvalifikovanou obsluhou. Eliminujeme tím nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. V současné době spolupracujeme s externími odborníky na využití umělé inteligence, resp. neuronové sítě u námi vyvíjeného rovnacího stroje.

Automatizace a vývoj vlastních nových strojů nás baví. Vše je součástí strategie naší firmy. Jsme hrdi na naše zaměstnance, odborníky, napříč celou naší společností, kteří realizují naše vize a strategie.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků