0Kč

Žádné produkty v košíku.

MRP – ERP – IBM – SAP 

Balíček těchto zkratek nepředstavuje nejnovější slang sociálních sítí, ale historii vývoje a typy informačních systémů dnes již běžně využívaných širokou škálou podniků a firem. Zvládnutí a zlepšování jejich procesů společnostem umožňuje maximální efektivitu zejména v rámci managementu, zásobování, plánování, ale i předpovědí, následných statistických reportů, schopnosti promptní a přehledné komunikace oddělených pracovišť a dalších. 

Kořeny podnikových informačních systémů – MRP

Zkratka MRP (tj. Material Requirements Planning) označuje systém, který výrobním podnikům poskytuje plánování a řízení výroby se schopností vyhodnocovat její požadavky na základě vstupu vysokého objemu dat. Předpokladem přitom je vysoce výkonný hardware a software provádějící tyto operace. 

Za vývojem a první implementací pokročilých systémů do praxe stál původem Čech Josef Orlický (Joseph Orlicky) (1922-1986). Ta se v širším měřítku začala šířit od roku 1975. Zpracování dat původně probíhalo na sálových počítačích jejich zadáváním v podobě děrných štítků. Obsahovalo veškeré informace o potřebách všech dílčích vstupů, výstupů a plánu výroby, na základě nichž systémy vypracovávaly požadavky na jejich plnění.

Z ČSR do USA, kde v IBM přes MRP dal vzniku ERP

Nadpis by mohl připomenout část písně Ivana Mládka, ale právě taková byla cesta Josefa Orlického, zásadní postavy informačních systémů. Jeho osobní život je opředen tajemstvím a dohady. Narodil se roku 1922 v Československé republice, ale krátce po II. světové válce emigroval do USA (předpokladem důvodu se v některých zdrojích uvádí nástup komunistů k moci). Přestože vlastnil doktorát z práv a ekonomie, neovládal dobře angličtinu, a tak po emigraci pracoval jako pouhý pomocný dělník v továrně. Možná i odsud získal větší vhled do procesů výrobních podniků. Brzy ovládl jazyk, získal další titul MBA na chicagské univerzitě a ve firmě J. I. Case se vypracoval do výrobního managementu a později v roce 1961 postoupil až na pozici výrobního ředitele. Právě zde s firemním týmem vyvinul plánovací systém MRP, aby o rok později přestoupil do IBM, kde učil manažery jejich klientů své poznatky. 

IBM je mezinárodní technologická korporace vycházející z původní CTR (k přejmenování na IBM došlo v roce 1924). Do dnešní doby se věnuje výrobě a vývoji počítačového hardware, software, poradenským službám a dnes také například nanotechnologiím. Je součástí spolku třiceti společností uváděných v indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA), jednoho z nejznámějších ukazatelů vývoje amerického akciového trhu datujícího svůj počátek až do roku 1896. Společnosti v něm zahrnuté patří mezi největší a nejvíce obchodované (tzv. blue-chip společnosti). 

Orlický se od té doby více než praxi ve výrobnách věnoval mentoringu a publikační činnosti. Vydání jeho druhé knihy „Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management pod nakladatelstvím McGraw Hill v roce 1975 způsobilo elektrifikaci výrobního průmyslu. Její první vydání se 140 tisíci prodanými kusy se stalo základem pro rozvoj podnikových informačních systémů. V době vydání na MRP přešlo kolem 700 firem, zatímco do roku 1981 používalo některý typ řešení MRP více než 8 tisíc společností, přičemž v dnešní době již takřka neexistuje společnost, jež by pro plánování nepoužívala některé z řešení MRP, nebo ERP.

Pouhý krůček ke zrodu ERP

Na Josefa Orlického v 80. letech navázal Američan Oliver Wigh s verzí MRP II, jež byla rozšířením o další požadavky managementu v oblastech personalistiky, prodeje, správy majetku a financí (např. díky schopnosti kalkulace nákladů). Velkým zlepšením byla zejména abilita plánování výroby v souladu s technologickými postupy, kdy MRP II na rozdíl od MRP umělo dělat i kapacitní propočty. Došlo tak v rámci informačních systémů k možnosti prvního propojení technického, personálního i ekonomického odvětví společností.

MRP II patřilo k prvním modulárním (samostatným) systémům, jež koncem 80. let přešly od sálových počítačů s děrnými štítky na prostředí „klient-server“ – model používaný do dnešní doby (e-mail, internet), kdy „klient“ užívá služeb jiného programu „serveru“. 

Od MRP II už zbýval pouze krůček ke zrodu ERP. Ve skutečnosti se nejednalo o žádný romantický přerod. MRP II bylo v čase rozšiřováno o další moduly a možnosti, aby jej nakonec v roce 1990 společnost Gartner navrhla přejmenovat na ERP, což bylo všeobecně uznáno, a tak se nakonec z původního Material Requirements Planning stalo Enterprise Resource Planning (česky „Plánování podnikových zdrojů“).

Plánování podnikových zdrojů

ERP je dnešní optikou finančně orientovaný informační systém pro plánování a řízení zásadních vnitřních podnikových procesů na všech úrovních, ať už operativní, taktické či strategické, díky čemuž je schopný zpracovávat agendy logistiky, personalistiky, výroby, ekonomiky a dalších. Mezi jeho funkce by měla patřit schopnost automatizace, integrace interních procesů, sdílení dat, postupů a jejich standardizace vně podniku, vytváření a zpřístupňování informací v reálném čase i zpracování historických dat. 

Oficiálně první ERP uvedla na trh německá společnost SAP. Byla založena v roce 1972 bývalými zaměstnanci IBM a do dnešního dne je největší německou firmou. Jeho systémy spadají do typu All-in-One, což jsou takové, které mohou v rámci jednoho pokrýt všechny hlavní procesy. Existuje i druhý tzv. Best-of-Breed, jež se specializuje pouze na konkrétní obory a procesy. Poskytovat by měly vysoce detailní funkcionalitu a specifická řešení (např. IS VEMA – zaměřený na ekonomiku a personalistiku).

Nabídka na českém trhu

ERP systémy byly od svých začátků ekonomicky dostupné pouze pro velké společnosti. I z tohoto hlediska se nabídka trhu rychle proměnila. Čím dál více se objevovaly systémy ekonomicky dostupné i pro střední a malé podniky, a to i v rámci českého trhu, což pro místní podniky představuje obrovskou výhodu, zejména z hlediska technické podpory a možnosti úpravy konfigurace síťových protokolů přímo na míru.

Abra Software (ERP ABRA Gen)

ERP systémy společnosti Abra software patří mezi nejvíce využívané v ČR. Produkty, dnes známé pod názvem ABRA Gen, vznikly spojením samostatných IS ABRA G3 určeného pro střední podniky a ABRA G4 pro velké společnosti. Poskytuje cloudové účetnictví, řešení e-commerce, webové i mobilní zakázkové aplikace.

Asseco Solutions (Helios)

Helios je skupina podnikových IS, které již od roku 1990 vyrábí společnost Asseco Solutions a s 13000 aktivními zákazníky za rok 2021 je největším producentem v rámci českého trhu s 30 % podílem. Mezi nejvýraznější produkty patří Helios Red (ekonomický systém pro podnikatele a menší firmy), Helios Orange (podnikový informační systém v segmentu SME) a Helios Green (ERP pro střední a velké firmy).

Minerva

Minerva se specializuje na odvětví automobilového průmyslu, strojírenství, elektrotechniky, potravinářství i zdravotnický průmysl společně s farmacií. Zaměřuje se na implementaci ERP systému QAD Enterprice Applications americké QAD Inc. a dalších. Kromě toho nabízí reengineering vnitřních procesů, systémovou integraci a e-business.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků