0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Next generation logistics je pro Ewals zelená

Otázky na dopady COVID epidemie, Brexitu a o celkových změnách na logistickém trhu v trendu intermodální dopravy odpovídal pro redakci Světa průmyslu výkonný ředitel společnosti Ewals Cargo Care Petr Michálek.

Můžete přiblížit, jak mezinárodní dopravu ovlivnila pandemická situace?

Covid rozstřelil doslova všechny! Naráz se objevila spousta omezení a regulací. Ať už to bylo testování řidičů, nebo dokonce fakt, že některé řidiče nechtěli pustit na nakládací i vykládací místa. A pak to, když se na začátku roku 2020 úplně zastavila výroba v automotive, tak se ztratil kontinuální růst a pravidelnost posledních 15 let: to, že se dalo spolehnout na skoro všechno. Výrobci přestali mít díly včas k dispozici a přestali tak ve výrobě udržovat pravidelnost. Doprava bez pravidelnosti je v katastrofální situaci. Covid z našeho pohledu změnil k horšímu zcela všechno, k lepšímu vůbec nic a doufám, že nás už nic podobného nepotká.

1. ledna 2022 vešel v platnost tzv. “Silniční balíček”, který byl schválen Evropským parlamentem. Jak vás tato legislativa ovlivňuje?

Z našeho pohledu je to zvláštní věc. Přesto, že už platí, tak jsme zatím nezaregistrovali žádné zásadní dopady, nebo vlivy oproti stavu před lednem 2022, a to ani u našich holandských kolegů, kteří využívají dopravce z Rumunska, Maďarska, nebo Bulharska. Nevíme jak si to vysvětlit, kontroly v tuto chvíli nejsou úplně intenzivní. Je možné, že v tuto chvíli panuje jakási benevolence.
Je tak dost možné, že někteří konkurenční dopravci se podle toho ještě nezačali chovat. Díky ČESMAD je to vyjednáno tak, že český dopravce ze silničního balíčku může spíše profitovat.

Jak se proměnil dopravní trh? Jaké konkrétní změny to pro dopravce v praxi znamená?

Když budeme mluvit o českém trhu, tak je to za prvé ubývání dopravců, jak malých s několika tahači, tak hlavně střední velikosti. Je problém sehnat jak řidiče, tak i vozidla, běžná dodací lhůta na kamion je přes 12 měsíců. Ubývá tak funkční dopravní kapacity. Zmizely středně velké subdodavatelské dopravní společnosti, těm menším musíme do značné míry vypomáhat, ať už je to poradenství, nebo i zajišťování služeb jako fakturace, daně a účetnictví, tankovací karty, právní pomoc a další. Malé firmy absolutně nejsou schopny držet krok s legislativou a je to tedy na nás.

Jak brexit zkomplikoval export do Velké Británie a jaké jsou jeho dopady na Váš byznys?

V prvních 3 – 4 měsících si to Angličani trochu zkomplikovali a nastal chaos. Některé dopravní firmy tam přestaly jezdit a počty přeprav tam dramaticky klesly, ale dneska je už situace stabilizovaná a pro nás je Velká Británie business as usual. Ten začátek byl ale pochopitelně obtížný, vznikaly tam obrovské fronty, protože nebyla dotažená legislativa, ale v tuto chvíli už pravidla fungují, všichni jsme si na ně zvykli, takže to není problém.

Jak jste reagovali na skokový růst cen pohonných hmot? Myslíte si, že následkem bude dramatický pokles počtu českých dopravců?

Je pravda, že část dopravců ubyla. Dlouhodobě ale na trhu fungují dohody se zákazníky fuel surcharge, kdy změny cen paliva zohledňujeme v kontraktech jak směrem dolů, tak i nahoru, jako je to teď. Kritické to bylo jen v ten první měsíc, kdy jsme rozdíly museli zafinancovat, následně už jsme od zákazníků začali zvýšené náklady dostávat v nových cenách.

Z personálního hlediska se dopravci dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Jaká je Vaše náborová strategie v pozici jedné z největších dopravních a logistických společností na evropském trhu?

Snažíme se najít atraktivní práci pro řidiče a vytvářet jim podmínky, které akceptují, zejména na nakládacích a vykládacích místech. Většina našich zákazníků už dnes chápe, že na nakládacích místech je třeba, aby se i naši řidiči v dobrém cítili jako jejich zaměstnanci.

Jak se změnila “mentalita” zákazníků? Museli Vaši zákazníci ustupovat ze svých požadavků v dnešní turbulentní době?

Vidíme, že zákazníci jsou více ochotni bavit se o určitých změnách, a to nejen o vyšších cenách, ale i o tom, že se bude včas nakládat i vykládat. Tak jak COVID potrefil nás – dopravce, tak zasáhl samozřejmě i naše zákazníky. Řada klientů v loňském roce snížila stavy a když potřebovali nabrat pracovní síly nazpátek, tak zjistili, že potřební lidé už na trhu práce nejsou. Díky tomu došlo k tomu, že nás pozdě nakládali i vykládali. Jakékoliv takové jedno zdržení fatálně naruší následný harmonogram i pro další klienty. Je tak zásadní vyjednávat se zákazníky o režimu, který bude vyhovovat oběma stranám. Proto jsme u některých začali nasazovat tzv. přepřahové návěsy. Znamená to zjednodušeně to, že přijedeme s plným návěsem, ten jim tam necháme, vezmeme si prázdný návěs a s ním odjíždíme na další destinaci. Pro nás je levnější mít u zákazníka prázdný návěs, než čelit potížím s pozdním příjezdem na další místo nakládky. Potřebujeme tak sice o něco víc návěsů, ale celkově se to vyplatí. Denní cena návěsu není dramaticky vyšší než veškeré náklady za hodinu čekání s následným zpožděním dalších zakázek. Ve firmě máme 3.500 totožných návěsů, takže tato strategie je pro nás mimořádně efektivní.

Trh trápí nedostatek materiálu. Jakým způsobem se do Vašeho segmentu tento trend promítl v návaznosti na Váš “fleet” a vztahy s Vašimi dodavateli dopravní techniky včetně vlastního a autorizovaných servisů ?

Nedostatek materiálu způsobuje zpoždění na nakládkách a vykládkách, ale vidíme ho i když přijedeme na servisy s našimi auty, kdy často musíme déle čekat na opravy.

Z důvodu nedostatku materiálu začaly firmy využívat předzásob ve skladech. Vaše společnost otevírá nové skladovací prostory, můžete nám to přiblížit?

Firmy musely totálně změnit princip logistiky, který tu platil zhruba do roku 2018, a opustit princip dodávek just in time. V momentu kdy začal COVID, začaly problémy s výrobou, takže zákazníci se museli začít předzásobovat a požadavky na skladovací prostory pochopitelně dramaticky vzrostly. Příští rok budeme otevírat nový sklad specializovaný na pneumatiky v Mladé Boleslavi, kde už dnes máme skladovou základnu. Skladování pneumatik tvoří dnes jednotky procent našeho obratu.

Můžete popsat podíl Vaší společnosti v trajektové přepravě a co pro Vaši společnost znamená?

Trajekty znamenají pro naši společnost možnost přepravit naše návěsy nedoprovázeně do míst přes moře, jako je Skandinávie, nebo Británie, ideálně i v rámci intermodální přepravy vlak – kamion. Takto například návěsy v České republice naložíme na vlak, jedou až k moři, kde je naložíme na trajekt a až poslední část cesty k zákazníkovi se realizuje za pomocí tahače.

Jak ve společnosti Ewals roste podíl intermodální přepravy kamion – vlak?

Z mnoha důvodů se v tomto způsobu dopravy snažíme o růst. Je to jak z praktických důvodů, kdy vlak na velkou vzdálenost přepraví zboží rychle a efektivně, bez nákladů na řidiče, ale je to i hledisko ekologické: 36 návěsů na vlakových vagonech produkuje výrazně nižší CO2 stopu, než 36 tahačů, které by jely separátně.

Jaké navazující služby v oblasti logistiky poskytujete v ČR?

Kromě tradičního skladování včetně nakládky a vykládky poskytujeme i tzv. předvýrobní logistiku, kdy pro některé firmy, hlavně z automotive, vyrábíme komponenty tím, že zkompletujeme díly, které svozíme od subdodavatelů a následně dodáváme předvyrobené dílo zákazníkům.

Jaká je predikce pro rok 2022 a jaké jsou momentálně prorůstové trhy?

Soustředíme se na byznys hlavně v rámci České republiky a okolních států a musím konstatovat, že nám tržby na všech těchto trzích rostou. Ty trhy známe a umíme. Nedoprovázené intermodální transporty děláme hlavně do Anglie a Švédska a všude tam je to bez problémů. Predikce pro letošní rok je velmi optimistická, letošek bude velmi dobrý rok z hlediska obratu i zisku.

Vize EWALS je “Next generation logistics” Co konkrétně se musí stát, respektive jaké kritéria úspěchu musíte splnit, aby se Vám dařilo rozvíjet a být nadále leaderem na logistickém trhu?

My za tím vidíme to, že musíme pružně reagovat na všechny změny, které jsou na trhu. Ewals chce být i pro další generace žádaným a atraktivním partnerem. A to jak pro své zaměstnance, dodavatele tak i pro své zákazníky, kterým záleží na chytrém a odpovědném způsobu poskytování dopravních a logistických služeb. Next Generation Logistics je i zelená, což znamená, že naší maximální snahou je provádět přepravy takovým způsobem, abychom snižovali aktivně uhlíkovou stopu navýšeným podílem intermodálních přeprav, kdy využijeme namísto silnice vlaku. Taková je naše vize.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků