0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Zdraví v práci vpřed!

„Naše služby jsou kombinací benefitu, podpory zdraví a eliminace rizik. Jakmile někde zahájíme spolupráci, tak nás poté klienti neradi opouští“, říká Mgr. Tomáš Mixa, jednatel a garant odbornosti ve společnosti ZdravýPodnik s.r.o.

Vysvětlete, čím přesně se Vaše společnost zabývá?

Zabýváme se podporou zdraví na pracovišti se zaměřením na péči o pohybový aparát, který jak všichni víme je zdrojem velmi častých bolestí a dysfunkce. K návratu do plné funkce využíváme nejmodernějších technik z oborů Fyzioterapie, Ergonomie práce a nutričního poradenství, které poskytujeme zaměstnancům přímo na pracovišti, nebo i mimo něj. Málo lékařů a terapeutů v běžné praxi zná přesně Vaší pracovní zátěž, i když právě tohle bývá častá příčina potíží. My se vždy důsledně seznamujeme s prací, kterou naší klienti provádí a podle toho s nimi pracujeme.

Jak velký zájem je o Vaše služby?

Tím, že už na trhu aktivně působíme 9 let, tak o nás lidé ví a neváhají se na nás obrátit k vyřešení věcí týkající se podpory zdraví na pracovišti. Zajímavé bylo nyní období Lockdownu, kde nás stálí zákazníci zařadili do sekce „klíčové pro výrobu“, díky čemuž jsme mohli nadále fungovat a současně nám to potvrdilo, že naše práce má smysl. 

Vedouci provozu Ing. Markéta Tůmová a Jednatel a garant odbornosti Mgr. Tomáš Mixa

Jaké služby jsou zákazníky nejvíce využívány?

V kancelářích jsou velmi oblíbené skupinové protahovačky, nebo individuální ERGOterapie, což je kombinace Terapeutických podnětů s primárním cílem aktivizace těla a vyladění vztahu Body and Mind. Ve výrobních provozech, kde se často setkáváme s náběhem na karpální tunel a záněty šlach, jsou nejvíce využívané prvky preventivní i léčebné Fyzioterapie. V poslední době se také zvýšil zájem o naše Pracovnělékařské služby, či Ergonomické audity výrobního prostředí.  

Kdo je Vašim typickým zákazníkem?

Nejvíce spolupracujeme se společnostmi z oblasti potravinářství, IT, bankovních služeb, farmacie, automotive, logistiky, či výrobce nábytku. Každý sektor má určitou zátěž, která se díky snaze o maximalizaci produktivity stává nadměrnou. Jako příklad můžeme zmínit prvky štíhlé výroby, kde se po proběhlé „optimalizaci výroby“ objeví práce s výrazně monotónní činností a vznikne tzv. dlouhodobá nadměrná jednostranná zátěž. zkráceně DNJZ, která je častou příčinou právě zmíněných přetížených šlach, či syndromu karpálního tunelu.

V průběhu posledních 15 let došlo ke zvýšení výskytu DNJZ o 150 %! V bankovních službách a úřadech zase díky snaze o proklientský přístup zaměstnanci přestávají vnímat své tělo, které je dřív nebo později přestane poslouchat. My k těmto situacím vybíráme vhodné zdravotní stimuly s cílem podpory zdraví a současně zachování, či zvýšení produktivity. 

„Dříve poskytované masáže ve firmách jsou přežitkem, který poskytne pouze uvolnění, ale nenabídne dlouhodobý stav bez bolesti“

Jaké vize má společnost Zdravý Podnik do budoucna?

Rádi bychom, aby se péče o zdraví zaměstnanců stala podobným standardem jako jsou nyní např. stravenky. Stejně jako stravenky se jedná o daňově výhodnější způsob odměny zaměstnance. Jíst i pečovat o své zdraví jsou dva rovnocenné standardy, které naše tělo potřebuje, bohužel ne všichni to zatím takto chápou. Naše vize je vytvořit prostředí, kde preventivní péče o své zdraví bude předností a ne něčím, za co bych se měl před kolegy stydět. Jakmile vyladíte své tělo, automaticky to pozná i Vaše hlava. Fyzická odolnost jde ruku v ruce s odolností psychickou.

Očekáváte, že v současné době, kdy se klade stále vyšší důraz na zdraví zaměstnanců, bude poptávka po službách Vaší společnosti stoupat?

Z toho, co vidíme kolem nás, tak věříme, že ano. Ve firmách nově vznikají pozice tzv. „Health care manager“, která řeší zdraví nad rámec klasického BOZP a zaměřuje se primárně na prevenci a smysluplnost zdravotních programů. Další tendenci vidíme na úrovní státu. V polovině roku 2019 vláda rozhodla o zrušení karenční doby, což dle předběžných propočtů znamená, že firmy kvůli nemocnosti zaměstnanců zaplatí pouze na přímých nákladech navíc o 5 mld. Korun ročně.

S ohledem na neustále se zvyšující tlak na produktivitu hrozí dřívější přepracování a lidé mají tendenci sklouzávat k přejídání, nadměrnému pití alkoholu a nedostatku pohybu. To se dřív nebo později projeví následným snížením produktivity. Výzkumy ukazují, že u zaměstnanců, kteří nedbají o svou životosprávu se projevuje podstatně více tzv. „Presenteeism“, což se dá volně přeložit jako fyzická účast v práci bez reálně vykonané práce (viz graf). Důležité jsou také demografické změny, konkrétně stárnutí populace a důsledky, které z toho plynou. Na základě těchto tvrzení si myslíme, že zájem o služby v oblasti podpory zdraví na pracovišti bude růst.

Jaký bývá nejčastější problém, se kterým se Vaši zákazníci na pracovišti setkávají?

Naši zákazníci obecně řeší stížnosti svých lidí na fyzickou náročnost práci, bolesti a s tím spojenou dysfunkci těla při práci. Jako výsledek těchto stavů bývá často snížení produktivity práce, či zvýšení fluktuace. Někteří vedoucí pracovníci hledají cesty k optimalizaci pracovní zátěže, někteří přenášejí odpovědnost na personální oddělení. I když cesta k optimalizaci pracovní zátěže může být někdy velmi jednoduchá.

Mezi časté úpravy se řadí úprava designu pracoviště, návody ke cvičení, úprava pracovních návodek, vytvoření Relax zóny, nebo ošetření přetížených oblastí těla. Péče o zdraví zaměstnanců může probíhat v průběhu práce, po práci, nebo před prací. Možností, jak vhodně začlenit tyto zdravotní prvky do provozu je více, jen je potřeba vybrat ty správné.   

Chystáte v současnosti nějaké novinky, popř. nové služby?

Naše služby inovujeme neustále s ohledem na nové provozy, ve kterých působíme. Co je ale nyní nového, je tzv. Cost benefit analýza zaměřená na podporu zdraví na pracovišti, což je taková kalkulačka, která firmám spočítá, jaké mají reálné náklady spojených s nemocností svých lidí. Vstupují tam přímé i nepřímé proměnné jako jsou např. míra nemocnosti, průměrná délka absence, náhrady mzdy, zaškolování nových lidí, produktivita a kvalita výroby, goodwill společnosti, míra fluktuace atd.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce nyní poukázal na fakt, že 2/3 nákladů ve vztahu s nemocemi zaměstnanců jsou hrazeny přímo danou firmou a pouze 1/3 je hrazena státem. Když vezmeme v potaz, že náklad na jednu nemoc z povolání je dle kvalifikovaného odhadu v průměru 3 644 000 Kč, tak 2/3 z této částky je stále významná suma. 

Jsou Vaše služby využívány i jednotlivci, nebo se jedná primárně o podniky?

Devadesát procent našich služeb probíhá ve firmách, kde se staráme o zaměstnance v jejich, nebo našich prostorách. Toto ukazuje náš jasný fokus. Na trhu existuje i pár rehabilitačních ambulancí nebo poskytovatelů pracovnělékařských služeb, kteří jako doplněk ke svým službám nabízejí fyzioterapii a ergonomii na pracovišti. Málokdy však vidíme, že by dané zařízení mělo opravdu zájem se více seznámit s pracovištěm, kde jejich klienti pracují a přizpůsobit tomu své terapeutické a diagnostické přístupy. 

Do jaké míry byla firma Zdravý Podnik ovlivněna současnou krizí?

Současná krize nám ukazuje, jak silným hráčem jsme na trhu podpory zdraví na pracovišti. Můžeme říct, že signály jsou vesměs pozitivní. Náš provoz stále jede bez výraznějších změn a pevně věříme, že to tak vydrží. Určitě však budeme rádi za možnost rozšíření našeho působiště. Máme terapeuty a ergonomy po celé ČR, kteří jsou připraveni se věnovat zaměstnancům z jakéhokoli segmentu. 

Prosím, pracujte zdravě!


ZdravýPodnik působí jako Nestátní zdravotnické zařízení od roku 2014. Spolupracujeme s Lékaři, Nutričními poradci, Fyzioterapeuty a Ergonomy po celé České Republice i na Slovensku.

Odborný garant a jednatel společnosti Mgr. Tomáš Mixa vede zdravotní intervence ve společnostech Brose CZ, Honeywell Aerospace Olomouc, Siemens Elektromotory Frenštát, Oriflame Software, Continental Czech Automotive, TON Bystřice pod Hostýnem, nebo ŠKODA AUTO. Je členem úzkého předsednictva České ergonomické společnosti, kde je vedoucím týmu Myoskeletální ergonomie.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků