0Kč

Žádné produkty v košíku.

Hitachi Astemo slaví desáté výročí v Žateckém závodě

Firma úspěšně překonala COVIDové období, pro příští rok má trojnásobek objednávek a v neposlední řadě v nedávné době rozšířila provoz o výrobu tlumičů pro zcela nového zákazníka. Na otázky Světa průmyslu odpovídal Ing. Stanislav Žák, MBA (Head of Operations).

Jakou částí automobilové produkce se vaše společnost v česku zabývá? 

Hitachi Astemo působí v České republice od roku 2012, v letošním roce slavíme 10. výročí výroby v závodě v Žatci. Hitachi Astemo má celosvětově široké výrobní portfolio, od podvozkových a motorových systémů až po systémy autonomního řízení. 

V našem žateckém závodě v České republice vyrábíme součásti do spalovacích motorů, jako jsou olejová čerpadla, jednotky proměnného časování ventilů, a především tlumiče náprav. V současné době tvoří tlumiče náprav celých osmdesát procent objemu a díky novým zakázkám bude v příštích letech tato hodnota nadále stoupat. 

Kdo jsou nejvýznamnější odběratelé vaší produkce? 

Závod v České republice byl původně vybudován na produkci tlumičů pro japonské značky působící v Evropě, postupně se okruh zákazníků rozšiřoval a dnes dodáváme i evropským či americkým značkám působícím na našem kontinentu. 

Hitachi

Jakým způsobem ovlivnila pandemie covidu provoz firmy v nedávné minulosti? 

Ani my jsme samozřejmě neunikli poměrně dramatickým dopadům pandemie. Nejen nárazové snížení objemu, ale střídání s nárazovým zvyšováním objemu, kdy odvolávky zákazníků vyžadovaly zvýšení výroby až několikanásobně během několika dnů, vyžadovalo zcela jiný přístup, jak k zajištění vstupního materiálu, tak k organizaci výroby. Paradoxně tak při průměrných objemech nižších o téměř 30 procent vznikal podstatně vyšší tlak na zaměstnance na všech úrovních, protože zajištění bezpečných zásob materiálu a s tím spojené řízení cash-flow, disponibilita přímého personálu, při takových výkyvech vyžadovala mimořádné úsilí a invenci. Za tento přístup patří všem našim pracovníkům velké poděkování. 

Pandemie toho změnila velmi mnoho, je třeba zmínit i příležitosti a benefity. Všichni nyní schůzujeme efektivně on-line se stejnou samozřejmostí, s jakou používáme tužku. Pro některé znamená eliminace cestovaní úsporu času v desítkách procent. Sledujeme mnohem větší vstřícnost a schopnost reagovat na změny odvolávek v dodavatelském řetězci, výkyvy dnes všichni považují za běžnou součást businessu, pandemie nás naučila postupy, jak reagovat pružněji.

Jak se daří řešit všeobecný nedostatek pracovníků v průmyslu?

Upřímně velmi těžko. Situace je pro nás o to komplikovanější, že máme poměrně velkou hloubku výroby, což vyžaduje vysokou odbornost a zkušenosti již od úrovně operátora. Obrábíme součástky s velmi vysokou přesností, tolerance jsou v mikronech, nastavení a kontrola strojírenských výrobních procesů vyžaduje operátory – strojaře. Museli jsme nedostatek kvalifikovaných pracovníků přijmout jako fakt. Přestavujeme naše výrobní a kontrolní postupy, abychom výrazněji diferencovali nároky pracovních pozic na kvalifikaci a zkušenosti. Ne vždy je to možné, ale čím dál více se snažíme držet pravidla, že popis práce se má tvořit na míru znalostem a schopnostem konkrétního člověka. 

Novým zaměstnancům nabízíme příležitost zvýšení kvalifikace a dovedností prostřednictvím propracovaného vzdělávací systému. V zázemí naší stabilní společnosti mohou rozvíjet svůj talent a přicházet s neotřelými nápady, kterými se budou podílet nejen na rozvoji Hitachi Astemo, ale také společně utvářet lepší budoucnost. 

Velkou komplikací pro konsolidaci týmu je pro nás poměr kmenových a agenturních pracovníků. Navýšení počtu kmenových pracovníků, jejich efektivní zaškolení a integrace do kultury Hitachi family je jedním z našich aktuálních projektů. 

Hitachi

Plánujete v nejbližší době nějaké významné investice?

Aktuálně jsme velkou investici dokončili: v červnu jsme zahájili sériovou výrobu tlumičů na nově vybudovaných kapacitách pro nového zákazníka. Tento projekt si vyžádal navýšení kapacit naší výroby tlumičů o 30 procent, což spolu s nárůstem požadavků dosavadních zákazníků znamená, že v druhé polovině tohoto fiskálního roku zvýšíme objem výroby na dvojnásobek a pro rok 2023 máme výhledy objednávek trojnásobné oproti první polovině letošního roku. 

Ve střednědobé budoucnosti chceme uspět v interní konkurenci skupiny Astemo Hitachi a získat pro náš závod další výrobní produkt. Pracujeme proto již nyní na konsolidaci výrobních a skladovacích ploch. Zcela zásadním kritériem je však zajištění dostatečného počtu zaměstnanců, stabilizace a nábor nových kolegů je pro nás jedním z hlavních projektů v současnosti. 

Vyskytly se letos nějaké problémy s narušením řetězce dodavatelů surovin, nebo komponentů? 

Ano, ale naštěstí se jednalo většinou o velmi drobné součástky do tlumičů, které se skládají do tzv. pistonu a gagu, jinými slovy se jedná o vnitřní součást tlumiče, která zajišťuje vlastnosti dle předepsané charakteristiky. Abychom neovlivnili plynulost dodávek pro naše zákazníky, objednali jsme potřebné množství znovu a zajistili leteckou dopravu. Čímž popisuji na konkrétním příkladě změny, kterými procházíme. 

V době předcovidové by dodatečná náhradní výroba u Tier2, letecká doprava a s tím spojené náklady bylo téma pro úroveň top managementu, dnes toto řeší specialisté logistiky a nákupu jako běžnou součást daily business. Hitachi Astemo je globální společnost, tomu odpovídá i řetězec dodavatelů, navíc některé komponenty dodávají naše sesterské společnosti. 

Hitachi

Co se ve vaší firmě letos nejvíce povedlo? 

Děkuji za tuto otázku. V oboru automotive se nám často stává, že jsme zaměřeni pouze na řešení současných témat, hledaní potenciálních budoucích problémů, v projektovém řízení se ohlížíme dozadu pouze za účelem FMEA. Často zapomeneme zastavit se, ohlédnout a říci si, kam jsme se posunuli, co se nám podařilo, kdo se co nového naučil. Vyzdvihl bych tedy dvě témata, která považuji za mimořádný úspěch týmu Hitachi Astemo s dopadem pro závod Žatec: V našem závodě jsme v polovině roku úspěšně zahájili sériovou výrobu pro zcela nového zákazníka. 

Příprava projektu v době pandemie vůbec nebyla jednoduchá, zajištění dodávek a zprovoznění technologie z Japonska nabíralo kvůli karanténám a komplikacím v lodní dopravě zpoždění, přesto jsme splnili veškeré termínové i kvalitativní požadavky zákazníka. Jako druhý bod, který bych rád uvedl, je z kategorie soft, ale považuji ho za mimořádně důležitý. Vypozorovali jsme určité snížení efektivity spolupráce s podpůrnými útvary v jiných lokacích.

Vlivem karanténa fluktuace byla (i přes intenzivní elektronickou komunikaci) některá jednání ve zbytečně emotivním duchu. Proto jsme během několika posledních měsíců znovu přivedli týmy ke společným projektům formou on-site, před strojem, před dílem, za „kulatým“ stolem. A troufám si říci, že jsme nikdo nečekali rychlost, s jakou kolegové přenesli emoce do konstruktivních diskuzí a vzájemné inspirace a podpory. Tento, byť těžko měřitelný, výsledek považuji za velmi důležitý a slibný do náročného období, které je před námi. 

Jaké jsou největší výzvy pro nejbližší období?

O výzvách ohledně navýšení výroby a zajištění personálu jsme již hovořili. Nyní se všichni potýkáme s obrovským nárůstem cen energií, oproti roku 2018 platíme šestinásobnou cenu za elektřinu. A je otázkou, zda potřebné zdroje vůbec budou k dispozici. Mimo elektřiny využíváme pro některé technologie plyn, jsme tedy vystaveni riziku, že při limitovaném množství, nebo nedostatku bude ohrožena naše sériová výroba. 

Zadali jsme proto studie a intenzivně připravujeme úpravy technologií s cílem snížit spotřeby a snížit závislost výrobních technologií na plynu.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků