0Kč

Žádné produkty v košíku.

Hledáme mladé lidi,kteří budou do železniční problematiky zapáleni stejně, ne-li více jako naše generace

EP Cargo patří mezi přední české dopravce a speditéry specializující se na mezinárodní i vnitrozemskou železniční přepravu. Své působení cílí zejména do středu Evropy s přesahem na jih od hranic České republiky, kam spadá například Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko a část Balkánu. Je součástí Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který byl založen v roce 2009. Tvoří ji více než 70 společností věnujících se primárně energetické infrastruktuře, rozvoji portfolia v oblasti výroby elektrické energie, E-commerce a v neposlední řadě sdružováním společností zabývajících se logistikou.

Rozhovor je veden s výkonnou ředitelkou EP Cargo Janou Vládkovou. Týkat se bude zejména současných aktivit společnosti a jejích blízkých vyhlídek do budoucnosti.

Mezi vaše služby patří železniční doprava, spediční služby a vlečky. V jakých poměrech vůči sobě vzájemně jsou?

Jsme licencovaný dopravce v několika evropských zemích (Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko) a zhruba 35 % našeho obratu je generováno z přímého zajištění železniční dopravy. Stále však převažuje 65% zajištění výkonu pomocí subdodavatelů tedy spedičně. Nevnímáme to nijak špatně, naopak se snažíme kombinovat co nejlepší řešení jak pro naše potřeby v holdingu EPH, jehož součástí EP Cargo je, tak pro externí zákazníky, pro které službu zajišťujeme. Výsledkem je nejlepší možné ekonomické i funkční řešení, ať už za pomoci vlastní licence, lokomotiv a strojvedoucích nebo vhodnou kombinací subdodavatelů.

Obsluhu vleček zajišťujeme aktivně pouze na vlastních lokalitách v holdingu, ale máme rozpracovaných několik projektů, kde bychom rádi naši činnost rozšířili.

V rámci ČR se budují a modernizují železniční koridory. Příkladem je například koridor z Prahy do Českých Budějovic slibující rychlost až 200 km/hod. Jak nové výstavby hodnotíte a jak se vás dotýkají? Jste připraveni plně využít slibovaných možností?

Každý úsek, který projde modernizací, je samozřejmě vítaný. V rámci mezinárodních přeprav, na kterých dnes stojí rozvoj železniční nákladní dopravy, to jsou ovšem dílčí „kousky“. Potřebujeme hlavně zajistit plynulost a průjezdnost na dlouhých trasách a přes jednotlivé pohraniční úseky, které jsou aktuálně úzkými místy. V rámci České republiky očekáváme zvláště dobudování VRT (vysokorychlostních tratí).

„Musíme se připravit na jiný přístup k cenotvorbě, na větší dynamiku a nutnost rychlejší reakce, zvláště v případech skokových nárůstů energie a paliva.“

Díky této výstavbě by se měla uvolnit kapacita na základní železniční infrastruktuře. Zároveň potřebujeme ale i souhru mezi Správami železnic v jednotlivých zemích. Podporujeme a snažíme se na pravidelné bázi komunikovat a sdělovat našim představitelům na Ministerstvu dopravy úskalí, kterým jsme vystaveni v provozním životě. Např. přesvědčit německou stranu, aby přijala úkol elektrifikace na své straně a zvýšila tím počet kvalitních, oboustranně elektrifikovaných přechodů mezi Českou republikou a Německem. V tuto chvíli je takto funkční pouze jeden, což je opravdu nedostačující (Děčín-Bad Schandau).

Své zastoupení máte po celé střední Evropě a neustále expandujete. Naposledy jste informovali o rozšíření působení dceřiné EP Cargo Trucking. Jaké jsou vaše další vysněné či rozjednané destinace, do kterých byste se chtěli dostat?

Naše společnost nepotřebuje mít pomyslnou vlaječku v každé evropské zemi. Jsme aktivní v regionech, které nám dávají smysl a podporují naše dlouhodobé cíle. Určitě budeme pokračovat dále na Balkán. Mohu prozradit, že se nyní velmi aktivně zajímáme o rozšíření v Srbsku.

V lednu letošního roku došlo k uzavření smlouvy o strategickém partnerství mezi SŽ d.o.o. a EP Logistics International, a.s., jež rozšířilo vaše obzory do mnohých států na jih od ČR. Jak po necelém půlroce hodnotíte tuto spolupráci?

Velmi úspěšně. Díky joint venture se slovinskými státními železnicemi se podařilo rozšířit naše působení o licence ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku a doplnit tak komplexní pokrytí a služby naší skupiny. Připravujeme investiční plán, který v sobě bude zahrnovat investice do lokomotiv i vagonů. Máme k sobě blízko také po lidské stránce, a to je vždy dobrý stavební kámen další plodné spolupráce. Slovinsko-české partnerství funguje.

Aktuální geografická působnost skupiny EP Logistics International, jíž je EP Cargo součástí.

Během lednové zákaznické konference ČD Cargo jste v rozhovoru pro Rail Target uvedla, že jste se v roce 2021 snažili předejít „šílenství konce roku“ tím, že jste své navyšující ceny vyjednávali už v polovině roku. Myslíte si, že to bude možné i letos vzhledem k celkově napjaté situaci týkající se neustále se proměňujícího zdražování, inflace a špatně predikovatelné budoucnosti na poli energetiky, materiálů, či geopolitických vztahů?

Celý železniční sektor, a teď nemluvím pouze o České republice, se nachází v situaci, ve které nikdy nebyl. Inflace, energie a nedostatek kapacit začínají ceny nekompromisně tlačit nahoru, a to nejen o pár procent, ale v některých případech o desítky procent. Musíme se připravit na jiný přístup k cenotvorbě, na větší dynamiku a nutnost rychlejší reakce, zvláště v případech skokových nárůstu energie a paliva.

Kdybychom uměli předvídat, jaká bude situace v několika dalších měsících, tak by se nám žilo lépe. Takový výhled ale nikdo z nás nemá a bohužel nám to nedokážou sdělit ani naši hlavní zákazníci. Musíme být připraveni a flexibilně nastaveni, jenom tak se budeme umět vyrovnat s nepředvídatelností budoucího období.

Jaké novinky chystáte, ať už jako EP Cargo, nebo jako holding EPH, do kterého spadáte?

Připravujeme produkty, které bychom rádi nabídli v tržním prostředí. Jsou to služby, u kterých vnímáme, že pomáhají nám a jsme přesvědčeni, že mohou být prospěšné také naší konkurenci či spolupracujícím partnerům. Jedná se zvláště o přejezdy jednou lokomotivou mezi sousedními zeměmi a přemostění problematických přechodových stanic.

Z dlouhodobého pohledu potřebujeme budovat vlastní infrastrukturu překladišť a terminálových uzlů. V rámci plánů EU a závazků, které byly přijaty pro přesun objemů ze silnice na železnici, nebude takového přesunu možno dosáhnout, pokud nevznikne dodatečná infrastruktura, která by toto podpořila. Tuto infrastrukturu máme zájem budovat nejenom v České republice, ale také v dalších zemích, které protínají hlavní evropské koridory.

V neposlední řadě je potřeba reagovat na rychlý růst skupiny. Musíme přijmout strukturální změny v částech společností, které tímto dynamickým obdobím prochází. Také vnímáme potřebu začít „vychovávat“ další generaci, která bude zapálená do železniční problematiky stejně, ne-li více, jako ta naše. Hledáme mladé lidi, kteří se nebojí učit a poznávat krásy logistického světa a jsou hladoví po neotřelých řešeních a inovativních přístupech.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků