0Kč

Žádné produkty v košíku.

Tradice a profesionalita

Bez spolehlivého softwaru se dnes neobejde činnost žádné firmy: software, který urychluje a zefektivňuje procesy, dává přehled o spotřebách energií a šetří čas i peníze.

Software Chastia FMChastia ONE, který nabízí stejnojmenná firma, je komplexní CAFM/CIFM/GIS systém (grafický informační systém) určený pro správu, evidenci, provoz, údržbu a sledování nákladů na provoz hmotného a nehmotného majetku a souvisejících činností.

Nesprávně nastavené procesy mohou být příliš komplikované a vnášet do organizace zbytečný chaos. Sběr a využívání dat z různých zdrojů stěžuje jejich vyhodnocování a prodlužuje procesy. Práce se tak stává méně efektivní, než by mohla být. Klienti organizace ztrácejí zájem o spolupráci, pokud jsou řešení jejich požadavků zdlouhavé a málo transparentní. Na řešení všech těchto otázek však nemusíte zůstat sami.

Svoji práci si můžete zjednodušit a zefektivnit jedním softwarovým řešením. Jeho implementací dosáhnete mnoha benefitů: kvalitně zorganizované řídící a administrativní procesy, jejich zrychlení a úsporu pracovního času. Se softwarem naplníte i vaše požadavky na efektivitu práce a s tím související ekonomický profit. Vašim existujícím zákazníkům nabídnete rychlé a transparentní vyřešení jejich požadavků. Takto nastavené procesy k vám přitáhnou nové klienty.

Silnými stránkami softwarového řešení jsou:

1. KOMPLETNÍ PŘEHLED O FIRMĚ

  • Softwarové řešení Chastia vám umožní integrovat dokumenty a procesy do jednoho systému. Na jednom místě naleznete všechna potřebná data pro vyhodnocování.

2. USPOŘENÉ NÁKLADY

  • Nasazení správných softwarových řešení přináší vaší společnosti nižší náklady. Uspořte a rozvíjejte vaši společnost správným směrem.

3. ZRYCHLENÍ PROCESŮ

  • Automatizované nástroje a procesy přispějí ke zrychlenému přístupu k údajům, časové úspoře práce, zvýšení její produktivity i ke snížení nákladů firmy.

4. DOKONALÁ ORGANIZACE PRÁCE

  • Správně nastavené procesy jsou efektivní, ekonomické, přehledné a bez zbytečných rizik.

5. GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ

  • Grafické znázornění pasportizovaných objektů, díky kterému má klient přehled nejen o technických vlastnostech spravovaného objektu ale i o jeho umístění v prostoru.

Také díky výše uvedeným benefitům Chastia existuje v segmentu průmyslu již 10 let. Pasportizovala dodnes více než 1 mil. m2 podlahové plochy svých zákazníků v tomto segmentu. Kromě toho čerpá zkušenosti z více jak 50 nemocnic, využívá se pro správu více jak 1 mil. m2 administrativních prostor nebo pro správu více jak 2000 obchodních provozů. Každý den pomáhá facility poskytovatelům a procesuje více jak 10 000 faktur za energie měsíčně.

Můžeme tedy říct, že silnou stránkou společnosti jsou její velké zkušenosti a úzká spolupráce s odborníky v oblasti technického zařízení budov a liniových staveb, kteří svými radami a připomínkami pomáhají programy po technické stránce neustále zdokonalovat.

TŘI DESETILETÍ ÚSPĚŠNÉHO ROZVOJE

Společnost CHASTIA byla ve své původní formě založena již v roce 1997 rodinou Staňkových a dnes se na rozvoji rodinné firmy podílí již třetí generace. Tento produkt byl postupně rozšiřován o další moduly vyvinuté pro oblasti jako je údržba, property management, energetický management, či IoT.

V současné době má firma čtyři pobočky. Její produkty slouží zákazníkům v 4 zemích EU. Mezinárodním klientům a klientům na území celé České republiky poskytuje své služby ze své pobočky v Praze. Firma v současné době zaměstnává zhruba 30 lidí, a stále nabírá nové pracovníky. „Posilujeme na českém trhu i v okolních zemích. Proto v současné době budujeme tým, který umožní uspokojovat mezinárodní zakázky.“

Posláním společnosti je vyvíjet a nabízet softwarové služby v oblasti grafických informačních systémů. Cílem přitom není pouze dodávka softwaru, firma klientům pomáhá i s nasazením systému, s optimalizací procesů a s jeho uvedením do každodenního provozu ve společnostech.

Chastia ONE

RŮST POPTÁVKY

„Energetický management se dnes dostává do popředí zájmu, mimo jiné z důvodu růstu cen energií, a podobně je na tom i správa budov. Administrativní budovy se během pandemie vyprazdňovaly, a majitelé cítí nutnost optimalizace jejich správy a řízení. Navíc majitelé musejí umět číst data a na jejich základě přijímat okamžitá rozhodnutí. Proto v obou těchto oblastech dnes vidíme růst poptávky.“

Ing. Stanek dodává, že kromě informačního systému se u zákazníku etabloval produkt eIoT.eu (energy IoT), což je v podstatě smart metering, který klientům slouží pro sběr dat z měřících zařízení, nutných pro vyhodnocování spotřeby energií v rámci Informačího systému Chastia. IoT není jen metering, tato data slouží pro rozhodování v oblasti systémů inteligentních budov.

MEZINÁRODNÍ EXPANZE

Expanze do zahraničí a příprava nových verzí a rozšiřování našeho software jsou naše největší úkoly pro příští období. Do vývoje softwaru neustále investujeme a připravujeme stále nové funkce, které našim klientům usnadňují každodenní práci.“

Na závěr Ing. Stanek připomíná, že firma je již mnoho let organizátorem dvoudenní mezinárodní konference FM Camp, která prezentuje nové trendy v oboru facility managementu a energetického managementu, a podporuje vzdělávání v této oblasti. Letos se FM Camp 2022 bude konat v Popradu ve dnech 8. – 9. září 2022, a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

CHASTIA CZ s.r.o.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků