0Kč

Žádné produkty v košíku.

0Kč

Žádné produkty v košíku.

Podle nejnovější zprávy DHL o trendech se počítačové vidění s umělou inteligencí stává technologií měnící průmysl

Společnost DHL zveřejnila svoji nejnovější zprávu o trendech s titulem Počítačové vidění s umělou inteligencí, v níž je počítačové vidění představeno jako trend, který se v příštích pěti letech stane neoddělitelnou součástí standardních provozních činností v logistice.

Tato zpráva dokládá, jak se počítačové vidění (z anglického computer vision) používá v různých odvětvích, například v maloobchodě, zdravotnictví, výrobě i při reakcích na katastrofy a následných obnovách, a upozorňuje na jeho všestrannou využitelnost v logistice. Tato technologie pokrývá oblasti od ochrany zdraví a zajišťování bezpečnosti přes optimalizaci provozních činností až po správu investičního majetku a přepravu zásilek.

„Počítačové vidění prochází rychlým vývojem. Vše nasvědčuje tomu, že se stává technologií měnící průmysl, která slibuje přínosy v rámci celého dodavatelského řetězce – pro naše zákazníky, zaměstnance, partnery a samozřejmě i životní prostředí. Jednotlivá průmyslová odvětví i logistici mohou v tomto vzrušujícím období využívat potenciál počítačového vidění, které jim pomůže zefektivnit procesy a zavádět bezpečnější a udržitelné provozní činnosti,“ říká Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL a vedoucí divize zákaznických řešení a inovací DHL.

Počítačové vidění je oblast v rámci umělé inteligence, která umožňuje počítačům a systémům získávat důležité informace z digitálních fotografií, videí a dalších vizuálních vstupů. Na základě zpracování shromažďovaných a získávaných vizuálních dat pomocí algoritmu mohou tyto systémy vykonávat činnosti nebo navrhovat doporučení.

„V logistickém odvětví vidíme první případy využití, které ukazují přínosy počítačů včetně různých aplikací v oblastech ochrany zdraví, zajišťování bezpečnosti a optimalizace rozměrů zásilek. Další vývoj počítačového vidění, který přináší technický pokrok v oblastech prostorového vnímání, 3D rekonstrukce a interpretace tmavých a rozmazaných snímků, brzy zpřístupní mnoho dalších příležitostí a přinese logistickým společnostem dodatečné benefity,“ dodává Klaus Dohrmann, viceprezident divize zákaznických řešení a inovací DHL a zároveň vedoucí oddělení výzkumu inovací a trendů.

Využití v logistickém průmyslu

Počítačové vidění lze v logistice využívat k rozmanitým účelům ve čtyřech hlavních oblastech:

Ochrana zdraví a zajišťování bezpečnosti: Počítačové vidění dokáže mimo jiné zvyšovat bezpečnost na pracovišti rozpoznáváním potenciálních rizik ve skladech, depech a dalších logistických zařízeních, čímž minimalizuje rizika a předchází nehodám. Počítačové vidění může také zlepšovat ochranu zdraví zaměstnanců rozpoznáváním špatného držení těla a pohybu, časných známek únavy a sledováním, zda zaměstnanci nosí správné ochranné pomůcky, aby byl zajištěn soulad s předpisy.

Optimalizace provozních činností: Počítačové vidění může vytvářet tepelné mapy, které umožní detekovat slabá místa a další neefektivity nebo analyzovat pracovní postupy uvnitř provozovny nebo ve venkovním podnikovém areálu. Tepelné mapy mohou fungovat dokonce jako ochranný prvek, jenž dokáže pohotově rozpoznat neautorizovaný přístup nebo vniknutí.

Správa investičního majetku. Technologie počítačového vidění může zajistit konzistentní monitorování logistických aktiv a upozorňovat údržbářské týmy na případné problémy ještě dřív, než se objeví. Dokonce i v případě, že se defekty již objevily, může počítačové vidění přispět k automatickému rozpoznání pravděpodobných chyb, omylů a anomálií spjatých s aktivy a usnadní detekci poruchy.

Zpracování zásilek. Počítačové vidění nabízí výhodu automatizace a zjednodušení procesu optimalizace rozměrů zásilek. Precizní rozměry předmětů nebo jejich objemy jsou zásadní pro výpočty skladovacích kapacit, plánování nákladu, dopravní logistiku a fakturaci zasilatelských služeb. Tento systém dokáže také zkontrolovat, zda zásilky splňují veškeré požadavky a jsou správně označeny pro třídění, a automatizovat inventury zásob.

Budoucí výzvy a obavy

Technika počítačového vidění je slibná, ale současně jsou s ní spjaty také různé výzvy a obavy. Mezi ně patří například získání akceptace ze strany veřejnosti, především u té části, která má obavy z neustálého sledování. V tomto kontextu je klíčová také kyberbezpečnost, problematika nakládání s daty, soulad s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími zákony na ochranu dat a soukromí. Řešení těchto výzev vyžaduje dobře promyšlenou organizaci a spolupráci všech zúčastněných stran.

V čele inovací

DHL v rámci svých pokračujících aktivit ve světě inovací nejenže vydává vůdčí názorové publikace, jako jsou zprávy o trendech, ale také na celém světě aktivně realizuje inovace zaměřené na požadavky zákazníků. DHL úzce spolupracuje se zákazníky a partnery a zkoumá vývoj aktuálních i nově vznikajících trendů pro jejich případné zavedení do logistických provozů a dodavatelských řetězců. DHL podporuje další rozšiřování spolupráce a nabízí partnerství start-upům, výzkumníkům a investorům prostřednictvím nově spuštěné platformy DHL Warehouse of Innovation.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků