0Kč

Žádné produkty v košíku.

Špičková kvalita těsnění má značku Trelleborg

Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí špičková těsnění pro mnoho různorodých odvětví, od automobilového či leteckého průmyslu až po zdravotnictví nebo potravinářství. Na naše dotazy odpovídal jednatel společnosti Ing. Prokop Kocián.

Předpokládám, že technické parametry těsnění a potřeby zákazníků se budou v různých odvětvích velmi významně odlišovat. Jakým způsobem se vám daří nacházet nejlepší řešení v takto rozdílných segmentech? Jakou roli hraje fakt, že jsou všechny vaše továrny specializované?

 Ano, máte pravdu. Požadavky jednotlivých oborů se mohou skutečně velmi lišit. A nejde jen o mechanické vlastnosti těsnění. Dobrým příkladem může být medicínský obor, speciálně pokud zařízení přichází do styku s lidským tělem. V tom okamžiku je velmi důležité, aby veškeré materiály byly pro lidské tělo zcela nezávadné. Podobně přísné požadavky má také potravinářský průmysl.

Ta nejlepší řešení, která vyhovují zadávacím parametrům v jakémkoliv oboru, se snažíme hledat společně se zákazníkem, a to tak, že mu nabízíme spolupráci již ve fázi jeho vývoje. To, že jsou naše továrny specializované jak výrobní technologií, tak i používanými materiály, je velká výhoda. Každá z nich se specializuje na určitý segment trhu nebo aplikace. Specializace je v našem oboru velmi důležitá. Náš záběr je obrovský a každý nemůže být odborník na všechno. 

Stále se zvyšující nároky na technické parametry a kvalitu materiálů jsou jistě hnacím motorem pro velice nákladný výzkum a vývoj těsnění. Jak je možné, že jste schopni unikátní vlastnosti materiálů i výrobků neustále vylepšovat a posouvat kupředu? V čem je vaše strategie odlišná od konkurence?

Vývoj materiálů je příběh, který je bez konce. Souvisí to samozřejmě se stále náročnějšími požadavky na těsnění. A znovu se nejedná pouze o mechanické vlastnosti nebo chemickou odolnost. V řadě oborů se zpřísňují předpisy pro používané materiály. Zpřísnění se týkají například životnosti těsnění, zdravotní nezávadnosti a stále více se také hledí na udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí. Můžeme uvést jako příklad letecký průmysl nebo již zmiňovanou medicínu či potravinářský průmysl. 

Trelleborg má po světě 8 vývojových center, které neustále vyvíjejí nové materiály. Podstatnou část materiálů máme unikátních a patentově chráněných. Zároveň platí, že tento vývoj stojí obrovské finanční prostředky. Vývojem materiálu celý proces ovšem nekončí. Nejen jednotlivé obory, ale i některé země, jako například Čína, vyžadují speciální materiálové certifikáty. To je další z kroků, které musíme před uvedením nového materiálu na trhy dělat. 

Strategie Trelleborgu je v tomto ohledu jednoduchá. Vývoj je nezbytnost, bez které se v našem oboru, v rozsahu, který Trelleborg představuje, dlouhodobě nedá úspěšně existovat. Právě proto do vývoje investujeme mnoho peněz a lidských zdrojů. Vývoj v takovém rozsahu, jak se mu věnuje naše společnost, realizuje jedna nebo možná dvě další firmy na světě. 

Z úspěchů vaší společnosti je možné odvodit, že máte ve svých řadách excelentní odborníky a k dispozici celé sehrané specializované týmy v mnoha oblastech. Je na trhu práce dostatek kvalitních pracovníků? Jak hledáte a oslovujete ke spolupráci perspektivní výzkumné či vývojové pracovníky?

Co se týká excelentních odborníků, tak jsme na tom podobně jako jiné firmy, kde odbornost lidí hraje klíčovou roli. Odborníků není na trhu práce nikdy dost. Navíc náš obor je velmi specifický a na školách se vyučuje pouze okrajově, pokud vůbec. Nové kolegy a kolegyně si sami vychováváme. Je to časově náročné a stojí to mnoho financí. Je to dlouhý proces, který běží po celou kariéru u každého, kdo v naší společnosti pracuje. Interně nazýváme práci v našem oboru jako „nekončící technickou univerzitu“.

Běžně se stává, že ve stejný den diskutujete s výrobcem vodních turbín, poté s někým z oblasti automotive, a následně třeba s výrobcem kávovarů, a tak bychom mohli pokračovat. V Trelleborgu celosvětově probíhá permanentní nábor nových lidí na různé, nejen technické pozice. Tato velmi úspěšná švédská společnost nabízí stávajícím i novým zaměstnancům mnoho pozitivního. 

Před nedávnem jste uvedli na trh revoluční těsnicí prvek Turcon® VL Seal® II využívaný k utěsnění hydraulického pohonu řídicího systému letadel a podvozku či podvozkových tlumičů. Můžete nám k tomuto řešení sdělit podrobnější informace? Jak dlouho trval vývoj tohoto prvku?

 Děkuji za tuto otázku. Úplná odpověď by byla na samostatnou přednášku. Budu se snažit být stručný. Jde o výrazně vylepšenou verzi dlouhodobě velmi úspěšného těsnění Turcon® VL Seal® . Toto řešení bylo patentově chráněné do roku 2021. V leteckém průmyslu se nároky na jednotlivé komponenty, včetně těsnění, zvyšují velmi rychle. Jedná se především o bezpečnost leteckého provozu. Nová generace těsnění Turcon® VL Seal® II nabízí výrazně lepší odolnost proti otěru a tím i delší životnost, minimalizaci poškození při instalaci a případné výměně. Samozřejmostí je plná funkčnost ve velkém teplotním rozsahu. Vývoj materiálu pro novou generaci těsnění, včetně všech potřebných interních a externích testů a certifikací, trval více než 3 roky. 

Mimo oblast vývoje a výroby těsnění se společnost Trelleborg věnuje také diagnostice strojů a zařízení. Jaké jsou důvody této specializace a do jaké míry souvisí problematika diagnostiky strojů s těsněním? 

Diagnostika strojů a zařízení opět souvisí se zvyšujícími se požadavky na strojní komponenty. Každý majitel jakéhokoliv zařízení má zájem na bezproblémovém provozu. Diagnostika v podstatě monitoruje dané zařízení, zda funguje správně. Dává provozovateli zařízení včasné informace pro pravidelnou i nenadálou potřebu servisu, a to v předstihu, než nastane problém. Výsledkem je požadované prodloužení životnosti celého zařízení. Jedním z parametrů, který například sledujeme, je kvalita kapaliny v hydraulických systémech. Velkým nepřítelem všech těsnění jsou mechanické částice v kapalině. Díky diagnostice dostává provozovatel zařízení včasnou informaci, že je kapalinu potřeba vyměnit nebo vyčistit, a tím zabránit abrazi těsnění. 

Zaujala mě informace, že vaše firma již před 5 lety zapojila do výrobního procesu kolaborativní roboty. Jaký je váš pohled na využití robotických systémů ve výrobě? Jsou zkušenosti v této oblasti pouze pozitivní nebo přináší robotizace nějaká úskalí, kterým je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost? 

Nejsem odborník na výrobu, ale od kolegů z našich výrobních závodů vím, že kolaborativní robotika výrazně zvýšila efektivitu výroby. Se zaváděním byly velké porodní bolesti a udělali jsme některé věci ne zcela optimálně. Tady více než jinde platí, že se nesmí podcenit důkladná příprava. Nicméně trend je jednoznačný. Robotizace obecně je směr, ze kterého není cesty zpět. Má obrovský potenciál a Trelleborg touto cestou jde a půjde i nadále. 

V květnu tohoto roku jste na vašich internetových stránkách spustili virtuální showroom. Můžete tento webový nástroj podrobnější představit a popsat, v čem z pohledu zákazníka tkví jeho hlavní přednosti? 

Virtuální showroom na našem webu je uživatelsky velmi příjemný a na ovládání jednoduchý průvodce naším oborem pro zákazníky. A to nejen pro zákazníky zkušené, ale i pro úplné nováčky, kteří se v těsnění vůbec nevyznají. Zákazníci se mohou orientovat podle oboru, který je zajímá, podle konkrétní aplikace, a ti zkušenější podle typu těsnění. Showroom byl spuštěn v květnu. Nechci předbíhat, ale první reakce ze strany uživatelů jsou velmi pozitivní. Pomáhá jim jako první krok k identifikaci, co pro svoji konkrétní aplikaci potřebují. 

Podle Pařížské dohody se chystá významná část světa do konce roku 2050 dosáhnout společné uhlíkové neutrality. Jaká opatření jsou nastavena ve výrobních závodech skupiny Trelleborg, aby byla zajištěna nezbytná ochrana životního prostředí? 

Dlouhodobá udržitelnost a zodpovědnost k životnímu prostředí je pro celou naši skupinu velmi důležitá. Uhlíkovou neutralitu má Trelleborg za cíl dosáhnout v roce 2035, což je vzhledem k charakteru naší výroby velmi ambiciózní. Hlavní okruhy, na které se jednotlivé výrobní závody zaměřují, jsou klima a energetická účinnost, odpad, voda, emise do ovzduší – VOC, recyklovatelnost a udržitelná pracoviště.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků