0Kč

Žádné produkty v košíku.

Elektroprůmysl vyhlíží inovace a kvalifikované zaměstnance

Jednou z nejdůležitějších oblastí tuzemského, ale také celosvětového zpracovatelského průmyslu je elektrotechnický průmysl, který produkuje široké portfolio důležitých výrobků a zařízení. Do tohoto oboru náleží výroba elektronických součástek, počítačů, periferních a komunikačních zařízení, spotřební elektroniky, měřicích, optických, zkušebních, časoměrných nebo navigačních přístrojů.

Silná konkurence jako motivace

V rámci Evropské unie představuje elektrotechnický průmysl asi 10 % celkového vývozu, přičemž podniky v tomto odvětví zaměstnávají kolem 3 milionů pracovníků. Na celosvětové produkci se elektrotechnický průmysl EU podílí asi jednou pětinou a společně s USA, Čínou a Japonskem patří z pohledu produkce i přidané hodnoty stabilně mezi čtyři nejúspěšnější ekonomiky. Evropské elektrotechnické výrobky se vyznačují příznivou kvalitou i spolehlivostí a mají tak ve světě velmi dobré renomé. Konkurence je však také v této oblasti mezinárodního hospodářství silná a je potřeba neustále pracovat na vývoji a inovacích. Pro udržení konkurenceschopnosti je nezbytný vývoj nových moderních technologií a plnohodnotné využívání potenciálu nabízených intenzivním růstem některých zajímavých světových trhů. Rozvoj elektrotechnického průmyslu je do značné míry přímo závislý na efektivním propojení s výzkumem, vývojem a inovacemi, přičemž zcela zásadní jsou synchronizované a cílené investice do této oblasti.

Tuzemská výroba v proměnách času

V České republice má elektrotechnický průmysl zajímavou a bohatou historii. V podnicích českého elektrotechnického průmyslu pracuje momentálně více než 200 tisíc zaměstnanců a jejich počet se neustále zvyšuje. V rámci zpracovatelského průmyslu se jedná o klíčový sektor s přibližně 17% podílem a vysokou přidanou hodnotou výrobků. Česká republika má před konkurencí nespornou výhodu spojenou s geografickou polohou v samém srdci Evropy, ale také pro svoji kvalitní dostupnou infrastrukturu a poměrně nízké náklady. Přibližně polovičního podílu z celkové produkce elektroprůmyslu u nás dlouhodobě dosahuje nejúspěšnější segment výroby počítačů a periferních zařízení následovaný s odstupem výrobou spotřební elektroniky.

Elektroprůmysl je především z důvodu soustavného dynamického technologického vývoje odvětví s ohromným potenciálem a perspektivou do budoucna.

Od roku 2000 byla u nás za přispění přímých zahraničních investic vybudována velká centra pro výrobu počítačů na zakázku. Svojí velikostí a počtem zaměstnanců tak vznikly významné podniky například v Pardubicích nebo v Ostravě. Firmy v oboru produkce osobních počítačů se dlouhodobě umisťují mezi nejlepšími českými podniky, případně je můžeme každoročně nacházet na předních příčkách žebříčků největších společností s nejvyšším podílem výroby určené pro export. Kromě výpočetní a kancelářské techniky se v tuzemských firmách vyrábí rovněž kvalitní spotřební elektronika, zařízení pro silnoproudou, přístrojovou a automatizační elektrotechniku nebo lékařské či optické přístroje.

Základní pilíře stability a rozvoje

Nejvýznamnější zemí z hlediska exportu výrobků elektrotechnického průmyslu je samozřejmě Německo. Orientace českých firem na našeho nejbližšího západního souseda a potažmo na ostatní státy EU je pochopitelná. 

Udržení evropského trhu je zvláště v tomto složitém období naprosto klíčové pro plánování budoucnosti českého elektroprůmyslu.

 Podle zprávy Českého statistického úřadu průmysl jako celek během léta pokračoval ve zpomalování jako v uplynulých měsících. V celé řadě odvětví včetně výroby počítačů a elektrických zařízení produkce postupně slábne, přičemž je velmi obtížné predikovat další vývoj. Průmysl všech zemí EU naráží na stále větší překážky v podobě kumulace závažných problémů spojených s energetickou krizí, vysokou inflací, obavami z vývoje války na Ukrajině a zhoršující se poptávkou.

Digitalizace zvyšuje produktivitu i vzdělanost

Český elektrotechnický průmysl může v této komplikované době naplnit potenciál dalšího růstu pouze za předpokladu pokračujících investic do vědy, vývoje a inovací. Zároveň je nezbytné zajištění trvalé dostupnosti optimálního počtu kvalifikovaných zaměstnanců, kterých je již v současné době na trhu práce významný nedostatek. Tato skutečnost je kromě jiných faktorů hnacím motorem pro realizaci kroků směřujících k automatizaci výrobního procesu. Podle průzkumu uskutečněného Svazem průmyslu a dopravy ČR mají podniky věnující se vlastní digitalizaci vyšší produktivitu, ziskovost a současně se mohou pochlubit vyšším podílem vzdělanějších zaměstnanců. Postupná modernizace tedy v žádném případě neznamená, že by v jeho důsledku postupně klesala potřeba nových vzdělaných pracovníků. Zaměstnanci by měli být při zavádění řešení v souladu s evropským konceptem Průmysl 4.0 nahrazeni v první řadě tam, kde je práce monotónní, náročná nebo nebezpečná. Současně však bude vždy zapotřebí velkého počtu kvalifikovaných pracovníků, kteří se od výrobní linky přesunou za monitory inteligentních zařízení, jež budou činnost strojů řídit a kontrolovat.

České výrobky ve světě

Většina výrobních závodů postupně zavádí stále více digitálních technologií, protože bez systémů pokročilé automatizace výroby bude v příštích letech dosažení konkurenceschopnosti stále obtížnější. Dobrou zprávou je skutečnost, že v některých segmentech elektroprůmyslu náleží Česká republika stále k významným světovým exportérům moderních technologických produktů, které byly u nás nejen vyrobeny, ale také vyvinuty. Kromě kvalitních osobních počítačů a periferních zařízení vyrábíme také skvělé měřicí, zkušební či navigační elektronické přístroje. Úžasných výsledků dosahují tuzemské výrobní podniky v segmentu vývoje a produkce elektronických mikroskopů i dalších specializovaných vědeckých přístrojů a zařízení. Podle dostupných statistik byl v průměru každý třetí elektronový mikroskop používaný ve světě vyrobený v Brně. Mnohé z těchto přístrojů našly široké uplatnění v univerzitních či vědeckých laboratořích nebo v lékařství a není bez zajímavosti, že české mikroskopy se používají také v NASA.

Přihlašte se k odběru a už Vám nic neunikne!

  • Každý týden přinášíme nejzásadnější zprávy z průmyslu, které by neměli uniknout váší pozornosti.

Nepřehlédněte

Více článků